Školení BOZP

GZ Média

Spolupracujeme s GZ Média.

Pobočka 1:

Školící centrum Adam
Hostišovská 10/737
102 00 Praha 10
tel.+420 602-252 720
tel.+420 777-290 761
web:www.skolenivoziku.cz
email:info@skolenivoziku.cz
jiriadam.ja@seznam.cz

Pobočka 2:

Školící centrum Adam
250 83 Zlatá č.130

tel.+420 602-252 720
tel.+420 777-290 761
web:www.skolenivoziku.cz
email:info@skolenivoziku.cz
jiriadam.ja@seznam.cz